Naše realizované projekty

Mydlový svet v nemocnici

Projekt pre malých pacientov

Naše občianske združenie s podporou Hlavného mesta Bratislava od 3. septembra 2019 úspešne realizuje projekt s názvom „Mydlový svet v nemocnici“ so žiakmi Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Limbová 1
v Bratislave.

Viac o projekte →