Mydlový svet v nemocnici

V rámci spolupráce so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Limbová 1 v Bratislave sa malí pacienti na jednotlivých oddeleniach Národného ústavu detských chorôb oboznamujú s dôležitosťou dodržiavania hygieny ako prevencie voči chorobám.

Súčasťou série podujatí je okrem edukačných prednášok tvorivá činnosť detí pod vedením našich lektorov a dobrovoľníkov.

Malí pacienti počas záujmových voľnočasových aktivít v školskom klube detí vlastnoručne tvoria z mydlovej hmoty priam umelecké diela – originálne mydielka plné vôni a krásy. Vo finále si účastníci projektu  odnášajú domov nielen vlastnoručne vyrobené mydlo, ale aj radosť z netradičnej aktivity a poznanie, že nemocnica môže byť aj miestom smiechu a radosti.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy.

logoBA_1colour_neg.jpg