Kto sme?

Naše krédo: Empatia, zodpovednosť a zmysluplná komunikácia ako prostriedok skvalitnenia výchovy detí.

Naše odborné skúsenosti zahŕňajú prácu s ľuďmi v rámci tímu, individuálne s deťmi, rodičmi, profesionálnymi opatrovateľmi/opatrovateľkami a klientmi so záujmom o výchovné formovanie osobnosti detí.


 
mamina_foto.jpg

Mgr. Mária Niková

 • stredoškolská učiteľka pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálno- psychologického výcviku, vedúca odbornej praxe študentov v školských a predškolských zariadeniach

 • autorka projektových aktivít v oblasti odborného vzdelávania učiteliek materských škôl, vychovávateliek a opatrovateliek detí

 • mama Natálie a Jordana

Vzdelanie

 • Stredná pedagogická škola, Seč okres Chrudim –odbor Vychovávateľstvo a pedagogika voľného času

 • FF UK v Bratislave v odbore Pedagogika – vychovávateľstvo – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov

 • Atestácia z predmetu Rodinná výchova

 
Snímka obrazovky 2018-09-03 o 15.14.52.png

Mgr. Martina Šandor

 • stredoškolská učiteľka psychológie, sociálno-psychologického výcviku, špeciálnej pedagogiky a augmentatatívnej komunikácie, školský psychológ

 • mama Benjamina a Sebastiana

Vzdelanie

 • Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava – odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 • FF UK v Bratislave v odbore Psychológia

 • Vzdelanie v oblasti krízovej intervencie v prostredí škôl a školských zariadení, psychoterapie, arteterapie a muzikoterapie

 
Photo 23-08-2018, 17 49 01.jpg

MUDr. Natália Niková

 • lekár so zameraním na detskú otorinolaryngologiu, špecialista v oblasti farmakológie

 • Vzdelanie

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 66, Bratislava

 • LF UK v Bratislave so zameraním na všeobecné lekárstvo